Els sindicats són les organitzacions que tenen el dret de convocar vagues. Així ho arreplega la normativa vigent. La protecció legal la dóna la convocatòria legalment registrada, justificant els motius i la durada que en la convocatòria s’especifiqui.


Per exemple, en la convocatòria del dia 8 de març, els sindicats majoritaris només van convocar dues hores d’aturada, aquest és el temps de protecció que dóna la seva convocatòria. Uns altres sindicats van convocar la vaga per a tota la jornada laboral i, és per això, que totes les treballadores i treballadors estan protegits durant el dia sencer.