No hi ha obligació de respondre. Que l’empresa consulti prèviament pot ser pres com un intent de coacció contra el dret de fer vaga.

És a dir, l'empresa NO té dret a preguntar-te si faràs vaga o no, de cap manera (ni indicant que és necessari per saber els serveis mínims o no deixar sense cobrir un lloc de treball).