Sí. En el personal sanitari la baixa per contagi o per quarantena es considera baixa per malaltia laboral. Encara que tinguis contracte d’un dia, has de cursar baixa i la prestació durarà tots els dies que duri la teva baixa laboral.


El més important és que al document de la baixa hi consti “accident laboral” o “malaltia professional”. Pel contrari no podreu acollir-vos a la prestació per atur si no teniu la carència necessària per ser tributaris d’aquesta prestació. 

En el cas que es fes constar al document de baixa “malaltia comuna”, caldrà que presenteu un recurs en que es demani el reconeixement de la malaltia com a professional.