Sí. En situació de crisi, la Ley General de Sanidad preveu mesures especials en matèria de salut pública. Indica que les jornades de treball i els períodes de descans podran ser transitòriament suspesos quan les autoritats sanitàries adoptin mesures excepcionals sobre el funcionament dels centres sanitaris.


Això sí, la suspensió ha de ser durant un temps limitat, l’imprescindible i mitjançant resolució motivada prèvia consulta amb els representants dels treballadors, tan sols quan les circumstàncies concretes que succeeixin impossibilitin el manteniment de l’assistència sanitària a la població amb els recursos humans disponibles.