Sí. Tal i com hem comentat en la pregunta anterior, una vegada declarada la suspensió que es recull a la llei, les direccions dels centres poden modificar jornades de treball i períodes de descans així com anular vacances i permisos ja concedits per tal de garantir la correcta assistència a la població.