No. Les mesures especials que indica la llei no afecten al personal que es trobi en situació de permís per maternitat/paternitat o llicència per risc durant l’embaràs.