Si s’extingeix el contracte del treballador o treballadora i aquesta persona està de baixa per incapacitat temporal (IT), ja sigui per causa comuna o professional, seguirà rebent les prestacions econòmiques, tant de la MATEPSS com de la Seguretat Social, segons correspongui, mentre es trobi en situació d’IT, encara que el contracte de treball hagi finalitzat.

Si té dret a prestació per atur, haurà de sol·licitar-la dins dels 15 dies hàbils següents a la data de l’alta mèdica.