La norma general és que es distribueixin les prestacions de la següent manera:

- Prestacions econòmiques.


En general serà la mútua anterior la que hagi d’assumir el pagament. No obstant això, si amb el canvi de mútua es produeix un augment de la base de cotització, la situació quedaria de la següent manera:

Contingència professional:

- Mútua anterior

a) Pagament de les prestacions econòmiques fins al final de la IT.
b) Pagament de la part proporcional prèvia a l’augment de la base de cotització.

- Mútua nova

a) Pagament de la part proporcional derivada de l’augment de la base de cotització.


Si tens dificultats per interpretar la informació, posa’t en contacte amb els delegats i delegades o amb el sindicat.