És el rebut en què s’ha de comptabilitzar la totalitat del salari i les quantitats que deu l’empresa pel treball realitzat així com la indemnització, si escau.

La signatura de la quitança comporta l’acceptació de totes les quantitats proposades com a únics deutes.