En cas que la vaga convocada afecti sectors encarregats de la prestació dels serveis públics, s’han d’establir serveis mínims.

La fixació dels serveis mínims es faran de forma compartida pels empresaris o l’administració i els vaguistes o els seus representant, davant una manca d’acord, s’estableixen per autoritat laboral, de manera motivada i aclarint els criteris que s’han seguit per tal de fixar-los.

Per a l’establiment dels serveis mínims s’ha de tenir en compte que aquests siguin raonables i que mantinguin una proporció als possibles perjudicis que la vaga pot produir a tercers.

No seran legals uns serveis mínims que pretenguin mantenir tota l’activitat.