Els vaguistes i els seus representants poden fer, de forma pacífica, publicitat de la vaga, respectant sempre el dret al treball dels no vaguistes.

Ens trobem amb la figura dels piquets, que són grups de treballadors amb la missió d’informar i fer publicitat de la vaga, pacíficament.

És il·legal, impedir l’accés al centre de treball, o utilitzar la violència, la coacció o la intimidació. Està sancionat pel Codi Penal.