Ha de ser total, absoluta o gran invalidesa. La invalidesa total no extingeix automàticament el contracte, l’empresari ha de realitzar un acte de voluntat en aquest sentit. Igualment, la invalidesa ha de ser declarada mitjançant una resolució definitiva i irrevocable, per tant, si es preveu una millora -i així apareix a la Resolució- té dret a la reserva del lloc de treball durant un període de 2 anys.