Sempre que es tracti d’un empresari individual. Quan es donin aquests casos, s’ha de comprovar que no es produeixi una subrogació empresarial que mantingui l’activitat de l’empresa. En els 3 casos correspon una indemnització d’1 mes de salari.

En els casos d’extinció de la personalitat jurídica del contractant, ha de seguir els tràmits previstos per a l’acomiadament als articles 51 i 52 de l’Estatut dels Treballadors, segons siguin un o diversos treballadors.