Es poden afiliar al sindicat les infermeres i els infermers.