El sindicat Unió d'Infermeres de Catalunya (UIdC), formalment Infermeres de Catalunya, neix de la necessitat d’omplir un espai sense implementar en l’actual món de la representació sindical de les infermeres i infermers de Catalunya, la defensa d'aquesta professió sense interferir possibles conflictes d'interessos amb altres professions sanitàries. 


En un sistema sanitari tan complex com el català, variable i multidisciplinari, les infermeres i infermers són i han de ser els garants del model de salut que la ciutadania necessita: modern, equitatiu, just, proporcional, amb capacitat per adaptar-se als canvis constants i noves dinàmiques econòmiques, polítiques, socials i culturals on  la sostenibilitat del sistema de salut, junt amb la defensa dels drets humans -col·lectius i individuals- ha de ser el pilar  de sustentació, amb la integració  en totes les esferes del concepte de salut no fragmentada.