Sí, les treballadores disposen d'un permís retribuït dins de la jornada laboral per anar a votar. Les hores del permís varien en funció de la coincidència d'hores de la jornada laboral amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals:

  • Si la coincidència és de dues hores, no es concedirà el permís.
  • Si la coincidència és de més de 2 hores i menys de 4 hores, es concedeix un permís de 2 hores per anar a votar.
  • Si la coincidència és de 4 hores o més, es concedeix un permís de 4 hores per anar a votar. 

En cas que el treball sigui en jornada reduïda, s'efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.