No. La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació (hores retribuïdes), que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.