El dret a vaga

Dubtes sobre els drets durant una vaga i com participar-hi sense problemes.

La vaga com a dret
La vaga és un dret fonamental reconegut en la Constitució Espanyola, en l’article 28.2, regulat pel Reial Dret Llei 17/1977 i reconegut en l’Estatut dels Tr...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:29 PM
El dret de vaga, qui l’activa?
Els sindicats són les organitzacions que tenen el dret de convocar vagues. Així ho arreplega la normativa vigent. La protecció legal la dóna la convocatòria...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:13 PM
Quan puc decidir secundar la vaga?
Pots sumar-te a la vaga en qualsevol moment, encara que hagis iniciat la jornada laboral. En aquest cas, es calcularà el descompte per les hores que t’absen...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:11 PM
La meva intenció és fer vaga, ho he de comunicar a l'empresa?
No. La llei no contempla l’obligatorietat d’avisar a l’empresa. Si la vaga està convocada legalment, tens dret a secundar-la sense preavisar al teu centre d...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:14 PM
Si l'empresa em pregunta si faré vaga, què faig?
No hi ha obligació de respondre. Que l’empresa consulti prèviament pot ser pres com un intent de coacció contra el dret de fer vaga. És a dir, l'empre...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:16 PM
I si conincideix la vaga amb una baixa per malaltia?
Si estàs de baixa quan hi ha una vaga, i no comuniques res, s’entén que no la secundes. Si vols secundar-la, has de notificar a l’empresa que, a pesar d’e...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:16 PM
Poden sancionar-me per fer vaga?
No. L’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors (ET) especifica que la vaga no serà computable com a falta d’assistència o com a objecte de sanció. “N...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:17 PM
Em poden acomiadar per fer vaga?
No. Mai poden acomiadar-te pel motiu de fer vaga. Si la raó de l’acomiadament fos fer vaga, es pot demandar, perquè atempta contra un dret fonamental i es d...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:18 PM
Afecten els dies de vaga als dies de vacances?
Els dies de vaga no es tenen en compte ni han de produir descomptes de dies de vacances. Dóna igual els dies de vaga que facis durant l’any, perquè s’entén ...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:19 PM
Afecten els dies de vaga a la meva antiguitat a l'empresa?
Mentre s’està de vaga, estàs generant drets com qualsevol dia de treball i, per aquest motiu, tampoc influirà en el còmput d’antiguitat.
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:20 PM