Drets laborals durant la crisi del Coronavirus

Drets laborals durant la pandèmia de la COVID-19

Sóc suplent i a l’hospital em contracten a dies. Un dels dies que he anat a treballar m’he contagiat amb el Coronavirus. Puc agafar la baixa?
Sí. En el personal sanitari la baixa per contagi o per quarantena es considera baixa per malaltia laboral. Encara que tinguis contracte d’un dia, has de cu...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:30 PM
Em poden canviar el meu torn de treball (horari, dies...)?
Sí. En situació de crisi, la Ley General de Sanidad preveu mesures especials en matèria de salut pública. Indica que les jornades de treball i els períodes...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:30 PM
Em poden denegar permisos, dies de festa i vacances que ja tenia demanades i acceptades?
Sí. Tal i com hem comentat en la pregunta anterior, una vegada declarada la suspensió que es recull a la llei, les direccions dels centres poden modificar j...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:31 PM
Estic de permís per maternitat/paternitat i em volen fer anar a treballar. Ho poden fer?
No. Les mesures especials que indica la llei no afecten al personal que es trobi en situació de permís per maternitat/paternitat o llicència per risc durant...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:31 PM
Em poden anul·lar la meva llicència per lactància?
No. Les mesures especials que indica la llei, no es poden aplicar al personal amb llicència per risc durant la lactància natural.
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:32 PM
Tinc reducció per cura de menors. Me la poden anular?
No. La reducció de jornada laboral per cura de menors no es pot modificar unilateralment per part de l’empresari. Cal arribar a un acord.
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:32 PM
Quin tipus de reduccions poden anular?
Per motius de força major es podran modificar unilateralment les jornades de treball reduïdes, sempre que aquestes no impliquin una afectació a situacions e...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:33 PM
M’han anul·lat les vacances que ja tenia acceptades i ja tenia hotel i avió pagats. Puc demanar al meu centre que em paguin o m’indemnitzin d’alguna forma?
Sí. La nostra opinió jurídica és que les mesures organitzatives imposades per part de l’empresa o l’Administració que generin danys econòmics en els treball...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:34 PM
Tinc dret a negar-me a acudir a treballar per por a contagiar-me?
NO pots negar-te a acudir al teu lloc de treball si no tens dispensa expressa de l'empresari, si la relació és laboral, o de l'Administració si l...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:34 PM
Si no disposo del material de protecció adient (EPI) em puc negar a fer assistència?
A priori no. En el cas de no disposar dels EPIs necessaris ens podrem negar a la realització de l'activitat laboral si alguna companya sí disposa dels...
Ds, 17 Oct., 2020 at 9:35 PM