Inspecció de Treball

Puc denunciar anònimament la meva empresa davant la Inspecció de Treball?
La Inspecció de Treball no tramita les denúncies anònimes: és imprescindible que la persona que denuncia s’identifiqui. Molts cops, per exemple, s’han d’acl...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:05 AM
Vull posar una denúncia contra la meva empresa, però no puc anar fins a la Inspecció a presentar-la. Com ho puc fer?
Podràs emplenar el formulari de denúncia per escrit. Hi hauràs de fer constar les dades de l’empresa denunciada, les dades i la signatura d’identificació de...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:06 AM
Tinc constància que en una empresa estan treballant persones sense contracte, entre altres irregularitats. Puc denunciar-ho si jo no treballo en aquesta empresa?
Qualsevol persona que tingui constància d’una infracció en matèria laboral, seguretat i salut laboral, Seguretat Social, ocupació, etc., pot denunciar una e...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:07 AM
Quines actuacions pot dur a terme la Inspecció de Treball davant una possible situació d'assetjament laboral i quins són els seus elements constitutius?
Les possibles situacions d’assetjament laboral sobre els treballadors i treballadores es poden comunicar a dues instàncies: la Inspecció de Treball, que, si...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:12 AM
Quines actituds es poden considerar obstrucció a l'activitat inspectora?
Es consideraran obstruccions a la tasca inspectora les accions o omissions que pertorbin, endarrereixin o impedeixin l’exercici de les funcions encomanades ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:12 AM