Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social

Què passa si estant de baixa per un accident laboral se m'acaba el contracte?
Si s’extingeix el contracte del treballador o treballadora i aquesta persona està de baixa per incapacitat temporal (IT), ja sigui per causa comuna o profes...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:23 AM
Si estic cobrant la prestació per atur i em poso malalt, es crea una situació d'IT?
Quan s’està percebent la prestació per desocupació, es pot donar la situació d’IT per causa comuna. En aquesta situació, se suspenen les obligacions amb el ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:23 AM
Si estic de baixa i se m'acaba el termini de prestació per atur, puc demanar el subsidi per atur?
Quan finalitza la situació de desocupació i la persona es troba en situació d’IT i té dret al subsidi per desocupació, el termini d’espera d’un mes (termini...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:24 AM
Què passa quan l'empresa vol canviar de mútua i què ha de fer?
En cas que una empresa vulgui canviar de mútua, haurà de comunicar-ho a la MATEPSS amb un mes d’antelació a la data de venciment, mitjançant una carta certi...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:24 AM
Mentre el treballador o treballadora està de baixa per IT i l'empresa canvia de mútua, quina mútua haurà de pagar les prestacions al treballador o treballadora?
La norma general és que es distribueixin les prestacions de la següent manera: - Prestacions econòmiques. En general serà la mútua anterior la que hagi d...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:25 AM
Com sol·licito una prestació a la comissió de prestacions especials?
La Comissió de Prestacions Especials disposarà d’un 10% de l’excés d’excedents de la mútua per a la concessió dels beneficis de l’assistència social que hag...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:25 AM
Què passa quan estant de baixa per causa comuna el metge ens demana que anem a la mútua per fer una revisió?
Perquè el metge de la mútua pugui realitzar un control d’IT per contingència comuna, és imprescindible que l’empresa hagi contractat a la mútua la gestió ec...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:26 AM
Quins efectes té que reconegui la contingència com aprofessional un cop recorreguda?
Les absències o interrupcions de la feina derivades de causes alienes a la voluntat del treballador o treballadora, com és la situació d’IT, es computen com...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:26 AM
Què passa amb les vacances si ens trobem en situació d'IT?
Les absències o interrupcions de la feina derivades de causes alienes a la voluntat del treballador o treballadora, com és la situació d’IT, es computen com...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:27 AM
Què passa amb les pagues extraordinàries si ens trobem en situació d'IT?
Les pagues extres s’abonen en proporció al temps de treball i no en proporció al temps de baixa, excepte norma, acord o conveni en contra. El motiu és que ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:27 AM