Relacions laborals

M'han fet fora de la feina i em deuen diners (salari, pagues, hores extres, etc.). Què puc fer?
En primer lloc, l’acomiadament s’ha de comunicar per escrit. A la carta d’acomiadament hi ha de figurar la data en què s’ha produït, la causa i la indemnitz...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:33 AM
De quin termini disposo per interposar una demanda per acomiadament davant la jurisdicció social?
La demanda davant la jurisdicció social s’ha d’interposar en el termini de vint dies hàbils a comptar des de la data d’acomiadament (la data que consti en l...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:33 AM
Fa dos mesos que el meu empresari no em paga el salari, què puc fer?
La Llei de l’Estatut dels treballadors (TRLET) estableix que “la liquidació i el pagament del salari s’han de fer puntualment i documentalment en la data i ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:35 AM
Què és la quitança?
És el rebut en què s’ha de comptabilitzar la totalitat del salari i les quantitats que deu l’empresa pel treball realitzat així com la indemnització, si esc...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:35 AM
La nòmina s'ha de guardar?
Sí, és el rebut que justifica el cobrament del salari. S’ha de conservar, ja que: - Acredita la teva relació laboral amb l’empresa. - Demostra les teves re...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:36 AM
El contracte de treball ha de ser escrit o verbal?
El contracte de treball pot ser escrit o verbal. Sempre que la persona ho sol·liciti, encara que hagi començat la relació laboral, serà per escrit. Hi ha c...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:36 AM
Què ha d'aparèixer en un contracte de treball?
En tots els contractes escrits, hi ha d’aparèixer el següent: - Les dades personals del treballador o treballadora i d’identificació de l’empresa. - El tip...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:36 AM
M'han contractat a través d'una empresa de treball temporal (ETT). Quin tipus d'empresa és i com ha de ser el contracte?
L’activitat de les empreses de treball temporal consisteix a posar a disposició d’una altra empresa (denominada empresa usuària) treballadors i treballadore...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:37 AM
Quins drets tinc com a treballador o treballadora cedit a l'empresa usuària?
Si tens qualsevol problema a l’empresa usuària, podràs reclamar a través dels representants dels treballadors i treballadores d’aquesta empresa. - Tens dre...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:37 AM
Quins drets té el treballador o treballadora en una successió d'empreses?
El canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma no extingirà per si mateix la relació laboral, de manera qu...
Dg, 18 Oct., 2020 at 10:37 AM