La vaga

El dret a vaga
El Real Decret-llei 17/1977, de 4 de març, assenyala que la vaga és il.legal (art.11): • Quan s’iniciï o sostingui per motius polítics o amb qualsevol alt...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:53 AM
Procediment per convocar una vaga
1. Convocatòria La convocatòria d’una vaga ha de decidir-se per acord: a) dels representants legals dels treballadors b) els treballadors en votació secre...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:54 AM
Serveis mínims
En cas que la vaga convocada afecti sectors encarregats de la prestació dels serveis públics, s’han d’establir serveis mínims. La fixació dels serveis míni...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:54 AM
Publicitat de la vaga
Els vaguistes i els seus representants poden fer, de forma pacífica, publicitat de la vaga, respectant sempre el dret al treball dels no vaguistes. Ens tro...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:55 AM
Conseqüències de la vaga i retribució
Durant el període de vaga se suspèn el contracte de treball, és a dir, no hi ha obligació de treballar, ni de retribuir pels serveis, ni de cotitzar a la Se...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:56 AM