Inspecció de treball

Què és la Inspecció de Treball?
La Inspecció de Treball té el seu origen l’any 1906 dens de l’àmbit de L’Institut de Reformes Socials, amb l’objectiu de vetllar pels primers drets reconegu...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:58 AM
Funcions de la Inspecció de Treball
Corresponen a la ITC tres grans blocs de funcions: 1. Vigilància i exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries i del contingut normatiu d...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:59 AM
Àmbits d'actuació de la Inspecció de Treball
L’àmbit d’actuació de la ITC fa referència a les matèries en què pot actuar, al col·lectiu que afecten les actuacions, així com als centres de treball on po...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:00 PM
Denuncia a la Inspecció de Treball
A fi de poder ser admesa a tràmit, la denúncia ha de complir dos requisits bàsics: 1. S’hi ha d’identificar la persona denunciant (en cap cas es presentar...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:00 PM