Infermeres i infermers

Competències de la professió infermera
Aquestes competències requereixen tot un seguit de coneixements, habilitats i actituds incorporats en processos intel·lectuals complexos el que permet la se...
Dv, 30 Oct., 2020 at 12:04 PM
Llei de prescripció infermera
Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autor...
Dv, 30 Oct., 2020 at 12:09 PM