Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

Conveni Sistema d'Emergències Mèdiques
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per a l'empresa Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM, SA) subscrit, en data 28 de setembre de 20...
Ds, 30 Gen., 2021 at 6:25 PM