Eleccions

Dubtes sobre el dret de les treballadores durant les eleccions.

Puc negar-me a ser membre d’una mesa electoral?
La llei orgànica del règim electoral general (LOREG) estableix que qualsevol persona que sàpiga llegir i escriure i que sigui menor de setanta anys pot ser ...
Dj, 28 Gen., 2021 at 5:51 PM
Tinc dret a absentar-me de la feina per anar a votar?
Sí, les treballadores disposen d'un permís retribuït dins de la jornada laboral per anar a votar. Les hores del permís varien en funció de la coincid...
Dj, 11 Febr., 2021 at 11:59 AM
L'empresa em pot descomptar del sou les hores utiltizades per anar a votar?
No, aquest permís és retribuït i no et poden descomptar el temps de la teva nòmina. Tampoc és temps recuperable. Les empreses han de concedir a les pers...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:02 PM
Puc decidir quan absentar-me de la feina per anar a votar?
No. La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació (hores retribuïdes), que ha de coincidir amb l'horari est...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:03 PM
Tinc dret al permís si faig el vot per correu?
En cas de votar per correu, les treballadores poden gaudir també d'un permís de fins a 4 hores si realitzen les funcions lluny del domicili o en altr...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:05 PM
Cal presentar algun justificant per gaudir del meu permís per anar a votar?
Si, et recomanem que en el moment d'anar a votar demanis al President/a de la Mesa el justificant de vot.   L'empresa té dret a sol·licitar a l...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:06 PM
Quins drets tinc el dia de les eleccions si sóc membre de la mesa o interventor/a?
Les persones que el dia de les eleccions treballin i hagin d'estar a la mesa electoral com a membres o interventores, tindran dret al permís correspo...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:07 PM
Puc canviar el torn si em toca treballar la nit anterior a les eleccions i sóc membre de la mesa o interventor/a?
Si. Si has de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, has de fer una petició de canvi de torn i l'emp...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:11 PM
Tinc cobertura de la Seguretat Social mentre sóc membre de la mesa electoral?
Pel fet de ser membre de la mesa, estàs protegida per la Seguretat Social i això inclou assistència sanitària en cas de necessitar-la. La protecció inclou t...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:14 PM
Soc membre d'una mesa electoral i tinc símptomes de COVID-19.
Si el dia de les votacions, o els dies anteriors, tens símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, mal de cap, ...
Dj, 11 Febr., 2021 at 12:18 PM